kočni doboš Tam 2000 2001 60t5b 70t5b 75t5b prednja i zadnja osovina

fap livnica

A=300,8mm

B=72mm

C=163mm

H=124mm

E=205mm

No=6+2

Fi otvor za vijak=18,5mm