automatska kočna poluga Renault Magnum 390.18

DT:6.60015

haldex:79013C

automatski,

ID regulatora: 374,

Broj zuba: 27,

Broj otvora: 1,

kolenast ulevo: +38 mm,

Ozubljenje: BNA 227 D3.5,

Ugaono pricvrscenje: 63 °