automatska kočna poluga Mercedes Benz MK 2534,2534 L

DT:4.62240

opšte informacije o proizvodu;

-režim rada:automatski,

-broj zuba :26

-mesto ugradwe;prednja osovina desno/levo,zadnja osovina desno/levo

-BPW:0517476110

-izvedba osovine: 730.057

-Br. osovine do: do 1 818 644
-Varijanta opreme: Series
-ugrađivano u vozilo do 1996 godine